We weten waar het systeem toe leidt. Vaak zijn onze bijeenkomsten, processen en beslissingen grijs en voor de hand liggend.

Frank Los doorbreekt deze vanzelfsprekendheden door te zijn wie hij is. Hij is uniek op een oorspronkelijke manier. Hij is kleurrijk en ontwapenend. En hij toont lef door zijn eigen kleur te bekennen.

Dat schept ruimte voor echtheid, creativiteit en emotie. Mensen staan daardoor meer in hun eigen kracht.

Ik word daar gelukkig en vrolijk van.

Johan Simon

Senior communicatieadviseur/ teamco├Ârdinator, Gemeente Rheden

Gemeente Rheden – avond met inwoners

Er zijn gesprekken geweest met inwoners van Rheden rondom het thema “Meedoen”. Er werd een avond georganiseerd waarin teruggekeken werd op gesprekken, waarin inspiratie werd gedeeld en waar iedereen elkaar opnieuw kon ontmoeten.

Mijn taak

  • getekende verslagen maken van de gesprekken
  • de getekende verslagen “updaten” tijdens de avond
  • zorgen voor vrolijkheid tijdens de avond