Persoonsvolgende Zorg is een groot experiment waarbij mensen in de Wet Langdurige Zorg veel meer ruimte krijgen om hun leven in te richten zoals zij dat willen.

In dit kader maakte ik een website waarbij mensen met een licht verstandelijke beperking duidelijk kunnen krijgen wat zij nou precies willen. De uitvoer van hun onderzoek komt in een PDF die gebruikt wordt bij gesprekken met een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Op dit moment wordt er zelfs door een andere partij gewerkt aan een vervolgsite die zorgaanbieders voorstelt naar aanleiding van de keuzes.

De site is gemaakt in nauwe samenwerking met de doelgroep. Op de foto hiernaast zijn we bezig om alle onderwerpen te categoriseren.

Hier een link naar de site: ikzoekmijnzorg.org

Ook een interactieve plaat?