Provinciale Staten van Gelderland, bijeenkomst over wonen

Er was een Ronde Tafel over Wonen. Verschillende experts vertelden over het effect van het bestuur van Provinciale Staten van Gelderland op het wonen in Gelderland.

Hierna stelden fracties vragen.

Bekijk hier de PDF