Selecteer een pagina
Beeld maakt tongen los

Beeld maakt tongen los

Deze tekening is samen met een aantal andere tekeningen door mij gemaakt voor de Nederlandse Spoorwegen. Ze zijn tijdens een bijeenkomst gebruikt om een gesprek aan te slingeren.

Een tekening is heel open. Je kan je eigen betekenis erin zien. Verschillende medewerkers zullen dan ook verschillende verhalen houden naar aanleiding van een tekening. Daarom is het een goed middel om mensen te betrekken in een gesprek.

Natuurlijk kun je ook foto’s gebruiken of verzamelingen pictogrammen. Maar ik maak ze ook graag voor jouw bijeenkomst. Neem je contact met me op?

 

Collages maken open

Collages maken open

 

Als je groep geremd is of als je groep vast zit is het een goed idee om collages te maken.

snel werken
Leg een grote stapel tijdschriften op tafel. Leg er scharen, papier en lijm bij. Vraag aan de groep om een poster te maken over jullie onderwerp. Laat daarvoor woorden en plaatjes uitknippen. Laat de mensen niet teveel nadenken. Geef ze weinig tijd. Dan werken ze snel en meer vanuit hun gevoel.

open maken
Beelden raken ons diep.  Ze raken dromen, symboliek en betekenis. Die liggen niet zozeer in het resultaat. Die liggen in de interpretatie die wij eraan geven. Omdat beelden daar ruimte voor geven wordt er iets in ons geopend. Er komt meer ruimte voor betrokkenheid en inspiratie.

weer in gesprek komen
Na het kwartier dat iedereen driftig in de weer is geweest geef je de mensen even de tijd om hun eigen resultaat te bekijken. Laat ze er daarna over vertellen. Vraag vooral naar de gevoelskant van het beeld. Zo komt er een gesprek op gang.

 

overzicht

 

Deelnemers mee krijgen

Deelnemers mee krijgen

Duwen en trekken. Het één kan niet zonder het ander. De beste bijeenkomsten hebben allebei in zich.

Duwen
Mensen schieten in de weerstand door: evaluatie, instructies, dichte inhoud, vaste stramienen, voorstellen, confrontaties, aanvallen en beslissingen.

Trekken
Mensen raken betrokken van: stilte, ruimte, onzekerheid, eenvoudige beelden en open vragen.

Heuristieke ruimte
Professor Johan Huizinga schreef het boek “Homo Ludens” (De Spelende Mens). Het boek lag ten grondslag aan onze opleiding. Een belangrijk begrip daarin is “De Heuristieke Ruimte”. Heuristiek is “de  leer van het vinden; wetenschap die langs methodische weg tot ontdekkingen of uitvindingen leert komen”. De Heuristieke Ruimte is de situatie waarin de mens optimaal gestimuleerd wordt om nieuwe ontdekkingen te doen.

In deze ruimte is een goede balans tussen zekerheden en veiligheid aan de ene kant en openheid, uitdagingen en onduidelijkheden anderzijds. Het is dus een goede balans tussen duwen en trekken. Maar dat is verschillend per situatie. Soms heb je méér van het één nodig. Soms méér van het ander.

Wanneer leg je de nadruk op trekken?
Als je

  • nieuwe teamleden verwelkomt
  • gaat brainstormen
  • plannen gaat maken
  • een visie wilt ontwikkelen
  • problemen wilt oplossen
  • wilt leren
  • besluiten moet nemen

is het goed om de sfeer open en uitnodigend te houden. Dan moet je dus niet een hele presentatie gaan houden. Interactiviteit is het toverwoord op zo’n moment. En dat bereik je door visueel te faciliteren. Dat bereik je met speelse werkvormen. Aan de ene kant is er wel degelijk structuur. Maar deze structuur staat ten dienste van vrijheid.

 

overzicht