Selecteer een pagina
Mist weghalen uit je gesprek

Mist weghalen uit je gesprek

fog

Tijdens een bijeenkomst verzamel je wat deelnemers te zeggen hebben. Dan is het verstandig als je onderscheid maakt tussen soorten boodschappen. Grofweg kun je ze indelen in feiten, meningen en aannames. Feiten zijn stevige fundamenten. Elke mening heeft een tegendeel. Aannames kun je onderzoeken.

Je kunt uitspraken labelen door:

 • verschillende kleuren Post-its te gebruiken
 • een vel in drieën te delen en te clusteren
 • stickers te plakken

Op deze wijze hou je het gesprek helder en haal je mensen uit hun waan.

 

overzicht

 

focus van de groep

focus van de groep

Als je met een groep iets wilt bereiken heb je er belang bij om het werkgeheugen van je deelnemers optimaal te benutten. In dit artikel leg ik uit hoe je de aandacht van je groep het beste kunt focussen.

twee geheugens
We hebben een langetermijngeheugen en een werkgeheugen. Alles wat we weten ligt als een verzameling mentale modellen opgeslagen in ons langetermijngeheugen. Als we ergens mee aan de slag gaan haalt ons werkgeheugen de benodigde mentale modellen op.

het kleine werkgeheugen
De capaciteit van ons werkgeheugen is heel klein. Als we het maximale uit onze bijeenkomst willen halen gaan we hier dus economisch mee om. We willen ons werkgeheugen niet vullen met overbodige ballast uit ons langetermijngeheugen. Bovendien willen we ons werkgeheugen optimaal benutten.

focussen
Als we het optimale uit ons werkgeheugen willen halen focussen we zoveel mogelijk op zo’n klein mogelijk interesse- gebied tegelijk. We springen niet van de hak op de tak. En we behandelen zo’n klein mogelijk onderwerp.

drie verwerkers
Als we het optimale uit ons werkgeheugen willen halen maken we gebruik van alle drie de verwerkers waar het over beschikt: de fonetische verwerking van alles wat je kunt horen, de visuele verwerking van alles wat je kunt zien en de spiegelneuron die handelingen opslaat.

.

fonetische verwerking

We zijn eraan gewend om zo’n beetje alles uit te leggen met woorden. We laten daarmee de mogelijkheden aan visuele verwerking liggen. Het is daarom een goed idee om zoveel mogelijk te verbeelden. Dit kunnen we ondersteunen met woorden.

 

visuele verwerking

overzichtelijke plaatjes
Vooral als mensen nog niet zoveel van een onderwerp afweten is het belangrijk om de plaatjes overzichtelijk te houden. Lijn-tekeningen verdienen de voorkeur. Foto’s en 3-d modellen zijn vaak heel mooi. Maar ze zijn meestal minder overzichtelijk.

beelden zonder woorden
Laat woorden zoveel mogelijk uit het beeld. Ze leiden af.  Vertel liever over je tekening. Als je een filmpje maakt is het een goede keuze om tekst in te spreken in plaats van ondertiteling te gebruiken. Als je woorden in je beeld gebruikt zet je ze zo dicht mogelijk bij datgene wat ze beschrijven. Ons werkgeheugen hoeft dan niet op zoek naar de missende link.

plaatjes die helpen bij focus
Als je illustraties kiest gaan ze precies over de inhoud. Het is niet verstandig om snel even een plaatje te zoeken bij je woorden. De kans is groot dat het dan afleidt. Dat is verspilling van de kleine capaciteit van het werkgeheugen. Het is belangrijk om erbij stil te staan of jouw afbeelding jouw boodschap ondersteunt. Daarom is het vaak nog het beste om zelf te tekenen of collages te maken.

 

spiegelneuron

Een spiegelneuron vuurt als we een handeling doen. Maar het vuurt net zo hard als we een handeling zien doen. Hierdoor imiteren we elkaar. Handelingen leren we daarom het beste door te zien hoe anderen het doen.  Voordoen is het beste. Een film of animatie is een goed alternatief. Als dat niet binnen de mogelijkheden valt kun je het beste Ikea nabootsen. Nadoen zit zo in ons systeem verwerkt dat we vaak anderen nadoen zonder dat we het door hebben.

 

De mindmap-muur van je afdeling

De mindmap-muur van je afdeling

Voor een organisatie of team is een gezamenlijke mindmap een heel goed hulpmiddel om samen overzicht te houden.

Elke afdeling zou hiervoor eigenlijk een hele muur moeten reserveren. In de wandelgangen wordt het meeste besproken. Dat is dan ook de meest uitgelezen plek.

Als team loop je geregeld samen even langs de muur om af te stemmen. Als bestuur kun je regelmatig door de gangen lopen en gesprekken beginnen naar aanleiding van de overzichten. De mindmap is een uitstekend uitgangspunt voor gesprek.

Je kunt het volgende doen:

inzichtelijk maken van
 • voortgang projecten
 • overzicht organisatie
 • veranderingsprocessen
 • rollen in het team
gesprekken levend houden over
 • visie
 • waarden
 • doelen
lijsten verzamelen van
 • onderwerpen voor het congres
 • knelpunten
 • zaken die verbeterd zijn
 • uitkomsten van overleg
temperatuur meten met
 • complimenten
 • inspirerende afbeeldingen
 • weergave van emoties
De muur is een samengesteld uit een prikbord, een whiteboard en/of een schoolbord. Het is eventueel zinvol om plankjes op te hangen waar mensen voorwerpen op kunnen zetten. Maak er een levend kunstwerk van!

 

overzicht

 

5 manieren om een onderwerp te bekijken

5 manieren om een onderwerp te bekijken

In het boek “Back of the napkin” komt Dan Roams met een handige manier om een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Voordelen

Dan Roam noemt twee belangrijke voordelen bij deze verschillende benaderingen.

completer beeld voor jezelf
Ten eerste helpt het jezelf om vanuit verschillende invalshoeken te kijken waardoor je een completer beeld krijgt.

boodschap afstemmen op doelgroep
Ten tweede helpt deze grafiek om je boodschap af te stemmen op je doelgroep. Een formele groep zal zich meer thuis voelen bij de rechterkant van het diagram. Een creatieve groep laat zich eerder aanspreken door de linkerkant.

Complementair

links en rechts
De linkerhelft van bovenstaande diagram is de warme kant. Dat is de benadering van de rechterhersenhelft die inspireert. Rechts is de koele kant. Dat is de logische benadering van de linkerhersenhelft.

gradaties
De kleuren in het midden gaan van rood (warm) naar blauw (koud). Dat is om aan te geven dat we met gradaties te maken hebben tussen tegenstellingen. Daarom hebben we hier te maken met 5 benaderingen en niet met 10. Maar als we uitgaan van de gradaties zijn de benaderingen ontelbaar.

De vijf benaderingen

Misschien heb je het gemist. Maar ik geef hierboven een ezelsbruggetje voor de 5 benaderingen: Grote Kaders Die Erg Veranderen:  Globaal, Kwaliteit, Doel, Eigenschappen, Verandering.

globaal-gedetailleerd

Wat is het belangrijkste aan je onderwerp?
Hoever kun je het abstraheren?
versus 
Wat zijn alle details?
Hoe complex kun je het weergeven?

kwaliteit-kwantiteit

Waarmee onderscheidt zich je onderwerp?
Wat is de gevoelswaarde?
versus
Wat zijn de getallen?
Kun je het meten?

doel-proces

Wat voor resultaat heb je voor ogen?
Wat is je visie?
versus
Hoe ga je jouw doel bereiken?
Wat moet er allemaal gebeuren?

eigenschappen-vergelijking

Wat zijn de eigenschappen van je onderwerp?
Hoe beschrijf je jouw onderwerp zonder vergelijking?
versus
Hoe verhoudt jouw onderwerp zich tot de omgeving?
Waarop lijkt jouw onderwerp?

verandering-toestand

Wat is het proces?
Wat voor veranderingen zijn er gaande?
versus
Wat is de huidige toestand?
Wat zijn de details?

 

overzicht

 

Vier fasen bij nieuw ontwerp

Vier fasen bij nieuw ontwerp

Dan Roam noemt in zijn boek “Back of the napkin” vier fasen bij het visueel denken. Dit is handige informatie als je een bijeenkomst goed wilt organiseren. Het helpt bepalen waar je de nadruk op gaat leggen en welke werkvormen je gebruikt. Hieronder heb ik er een diagram van gemaakt.

(meer…)