Selecteer een pagina
Collectieve intelligentie in 20 minuten

Collectieve intelligentie in 20 minuten

hetNieuweWerken

 

Hoe doe je het?

  • Schrijf het onderwerp groot op je whiteboard-vel
  • Ga met de hele groep bij de muur staan
  • Laat iedereen één woord zeggen
  • Schrijf elk woord op en maak er een tekeningetje bij
  • Probeer gerelateerde woorden bij elkaar te zetten
  • Trek verbindingsstrepen

warm lopen

Voordat je deze tekening maakt heb je eerst met elkaar een gesprek over het onderwerp. Gooi wat boute stellingen in de groep.

clusteren

Als je later verder wilt clusteren zet je elk woord met bijbehorende tekening op een apart vel wat je op de muur plakt.

concreet maken

Een woord als duurzaam is nogal abstract om een voorbeeld te noemen. Wat betekent het concreet voor je organisatie? Wat KUN je doen om duurzaam te zijn? En wat GA je doen? Als er niks concreets uit komt is deze hele methode nogal zinloos. Hier zijn weer andere visuele werkvormen voor.

effect

Tijdens deze werkvorm was de aandacht van de groep enorm gefocust. Iedereen heeft evenveel gezegd. Dit is echt het resultaat van de hele groep. Na afloop werden er ontzettend veel foto’s gemaakt van de flap.

 

overzicht

 

Mist weghalen uit je gesprek

Mist weghalen uit je gesprek

fog

Tijdens een bijeenkomst verzamel je wat deelnemers te zeggen hebben. Dan is het verstandig als je onderscheid maakt tussen soorten boodschappen. Grofweg kun je ze indelen in feiten, meningen en aannames. Feiten zijn stevige fundamenten. Elke mening heeft een tegendeel. Aannames kun je onderzoeken.

Je kunt uitspraken labelen door:

  • verschillende kleuren Post-its te gebruiken
  • een vel in drieën te delen en te clusteren
  • stickers te plakken

Op deze wijze hou je het gesprek helder en haal je mensen uit hun waan.

 

overzicht