Selecteer een pagina

uithuilen-docent-aan-het-coachen-visueel-faciliteren


Per student heeft de docent per week gemiddeld 2 minuten tijd om te coachen. Doordat niet elke student elke week begeleid hoeft te worden kan er met die tijd geschoven worden. Hoe gaan de docenten hiermee om?

prikkelende cartoons als opwarmer

Een docent geeft niet alleen les. Een docent is bezig om een student te begeleiden naar volwassenheid. Daarbij hoort kennis van het werkveld en een beroepshouding. Op ROC Flevoland zijn de docenten hun begeleidende kant onder de loep te nemen. Ik help hen daarbij.

voorbereidende mindmap als onderzoek

Voorafgaand aan de studiedagen ging ik op bezoek op het ROC. Willekeurige voorbijgangers hielpen mij met het aanvullen van een mindmap over coaching. Aan het einde van de dag had ik hierdoor een beeld van de aanwezige gedachten.

cartoons per mail als opwarmer

Om de docenten te helpen met beeldvorming van de studiedag destilleerden we acht hoofdthema’s. Voorafgaand aan de studiedag werd er elke dag één cartoon gestuurd naar de docenten. Deze gaf hen stof tot nadenken:

verschillen
Er zijn nogal wat verschillen tussen de studenten.  Er zijn verschillende culturen, rassen en geloofsovertuigingen. Kan elke docent elke student begrijpen? Of moeten er “specialisten” aangewezen worden?

kwaliteiten als coach
Kun je van elke docent verwachten dat hij of zij een goede coach is of wordt? Wat maakt een docent tot een goede coach?

coach-uur
Docenten hebben een coach-uur met een klas studenten. Is het mogelijk om een hele klas tegelijkertijd te coachen? En hoe doe je dat dan? Hoe schep je een sfeer van respect en vertrouwen?

niveauverschillen
Er zjjn niveau-verschillen tussen de studenten.  Docenten worden er soms moedeloos van hoe slecht een basisschool de leerling heeft klaargestoomd. Het vraagt om extra tijd en begeleiding. De vraag is hoe je dat organisatorisch en inhoudelijk aanpakt.

verschuiven van focus
Coaching komt nogal onder tijdsdruk te staan.  De focus van de docenten is les geven. Het ziet ernaar uit dat in de toekomst de student steeds zelfstandiger gaat werken. De docent zal daardoor meer gaan begeleiden.  Hoe gaat de docent daar de komende jaren mee om?

vrije tijd
Omdat er weinig tijd is begeleiden docenten de studenten in hun vrije tijd. Kun je dat van docenten verwachten? Wat is dan de grens? 

zaken op orde
Als de zaken niet in orde zijn op school geef je daarmee een signaal af aan de student. Komt de student vaak voor niks op school omdat er lesuitval is? Krijgen de studenten alle vakken die zij horen te krijgen? Is er ruimte in het computerlokaal?  Voor de student kan het lijken dat hij of zij niet belangrijk is. Hoe ga je daarmee om als docent?

visueel verzamelen

Op de studiedag heb ik alle aanwezige gedachten en ideeën samen met de groep in beeld gebracht.   Het resultaat is onderstaande pdf. Deze is op As formaat zodat hij als poster kan worden afgedrukt.

Bekijk en/of download PDF docent als coach

 

overzicht

 

< vorige
volgende >