Selecteer een pagina

N.a.v. het onlangs gehouden 3-daagse op-bouwwerkfestival #Krachtproef in Havelte, hebben wij de koppen bij elkaar gestoken. Want er dient zich een uitnodigende kans aanvoor het opbouwwerk, de diverse sociale par-tijen in de wijk en niet in de laatste plaats voorde bewoners. Als voorloper op de komendetransities jeugd, zorg en werk wordt er volop geëxperimenteerd met sociale wijkteams in het land. Een zeer welkome zaak omdat we zo de zorg, hulp en ondersteuning dichter bij de leefwereld van bewoners organiseren.

Nogal zinvol lijkt mij. Dus daar werk ik belangeloos aan mee. Pamflet 10 maakte een pamflet. Het leek mij zinvol om er een praatplaat bij te maken. Deze mag dan ook naar hartelust worden gedownload en verspreid. Wees welkom!

Download de plaat voor beeldscherm: [download id=”19″]

Download de plaat voor druk [download id=”20″] (eigen risico)

< vorige
volgende >