Selecteer een pagina

driekhoek-vector

Mijn tekening in het tijdschrift van tijdvoorsamen.nl over Maatschappelijk Aanbesteden. De tekening is gemaakt naar aanleiding van de visie van Albert Jan Kruiter.

Kruiter benadrukt onder andere dat iedere partij moet doen waar hij of zij goed in is. De overheid weet alles van legitimiteit. Het bedrijfsleven weet alles van effectiviteit. Als het gaat om betrokkenheid moet je bij de burger zijn!

Tot nu toe vonden burgeriniatieven vooral plaats in de kleine marges die de overheid over liet. Maar nu zal de participatiesamenleving gaan tornen aan het overheidsmonopolie op de
verzorgingsstaat. Burgers kunnen het goedkoper, rechtmatiger en betrokkener. Burgers moeten dan wel ruimte krijgen en worden ondersteund. De uitdaging is daarom om legitimiteit meer over een te stemmen met efficiency en betrokkenheid.

lees meer

 

< vorige
volgende >