Selecteer een pagina

In het boek “Back of the napkin” komt Dan Roams met een handige manier om een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Voordelen

Dan Roam noemt twee belangrijke voordelen bij deze verschillende benaderingen.

completer beeld voor jezelf
Ten eerste helpt het jezelf om vanuit verschillende invalshoeken te kijken waardoor je een completer beeld krijgt.

boodschap afstemmen op doelgroep
Ten tweede helpt deze grafiek om je boodschap af te stemmen op je doelgroep. Een formele groep zal zich meer thuis voelen bij de rechterkant van het diagram. Een creatieve groep laat zich eerder aanspreken door de linkerkant.

Complementair

links en rechts
De linkerhelft van bovenstaande diagram is de warme kant. Dat is de benadering van de rechterhersenhelft die inspireert. Rechts is de koele kant. Dat is de logische benadering van de linkerhersenhelft.

gradaties
De kleuren in het midden gaan van rood (warm) naar blauw (koud). Dat is om aan te geven dat we met gradaties te maken hebben tussen tegenstellingen. Daarom hebben we hier te maken met 5 benaderingen en niet met 10. Maar als we uitgaan van de gradaties zijn de benaderingen ontelbaar.

De vijf benaderingen

Misschien heb je het gemist. Maar ik geef hierboven een ezelsbruggetje voor de 5 benaderingen: Grote Kaders Die Erg Veranderen:  Globaal, Kwaliteit, Doel, Eigenschappen, Verandering.

globaal-gedetailleerd

Wat is het belangrijkste aan je onderwerp?
Hoever kun je het abstraheren?
versus 
Wat zijn alle details?
Hoe complex kun je het weergeven?

kwaliteit-kwantiteit

Waarmee onderscheidt zich je onderwerp?
Wat is de gevoelswaarde?
versus
Wat zijn de getallen?
Kun je het meten?

doel-proces

Wat voor resultaat heb je voor ogen?
Wat is je visie?
versus
Hoe ga je jouw doel bereiken?
Wat moet er allemaal gebeuren?

eigenschappen-vergelijking

Wat zijn de eigenschappen van je onderwerp?
Hoe beschrijf je jouw onderwerp zonder vergelijking?
versus
Hoe verhoudt jouw onderwerp zich tot de omgeving?
Waarop lijkt jouw onderwerp?

verandering-toestand

Wat is het proces?
Wat voor veranderingen zijn er gaande?
versus
Wat is de huidige toestand?
Wat zijn de details?

 

overzicht

 

< vorige
volgende >