Selecteer een pagina

Duwen en trekken. Het één kan niet zonder het ander. De beste bijeenkomsten hebben allebei in zich.

Duwen
Mensen schieten in de weerstand door: evaluatie, instructies, dichte inhoud, vaste stramienen, voorstellen, confrontaties, aanvallen en beslissingen.

Trekken
Mensen raken betrokken van: stilte, ruimte, onzekerheid, eenvoudige beelden en open vragen.

Heuristieke ruimte
Professor Johan Huizinga schreef het boek “Homo Ludens” (De Spelende Mens). Het boek lag ten grondslag aan onze opleiding. Een belangrijk begrip daarin is “De Heuristieke Ruimte”. Heuristiek is “de  leer van het vinden; wetenschap die langs methodische weg tot ontdekkingen of uitvindingen leert komen”. De Heuristieke Ruimte is de situatie waarin de mens optimaal gestimuleerd wordt om nieuwe ontdekkingen te doen.

In deze ruimte is een goede balans tussen zekerheden en veiligheid aan de ene kant en openheid, uitdagingen en onduidelijkheden anderzijds. Het is dus een goede balans tussen duwen en trekken. Maar dat is verschillend per situatie. Soms heb je méér van het één nodig. Soms méér van het ander.

Wanneer leg je de nadruk op trekken?
Als je

  • nieuwe teamleden verwelkomt
  • gaat brainstormen
  • plannen gaat maken
  • een visie wilt ontwikkelen
  • problemen wilt oplossen
  • wilt leren
  • besluiten moet nemen

is het goed om de sfeer open en uitnodigend te houden. Dan moet je dus niet een hele presentatie gaan houden. Interactiviteit is het toverwoord op zo’n moment. En dat bereik je door visueel te faciliteren. Dat bereik je met speelse werkvormen. Aan de ene kant is er wel degelijk structuur. Maar deze structuur staat ten dienste van vrijheid.

 

overzicht

 

volgende >